Jurnal teologic 5 (2006)

MARIȘ, Daniel. “Bazele Vechi Testamentale ale evanghelizării creștine.“ / “Old Testament Foundations for Christian Evangelism.“ Jurnal teologic 5 (2006): 4-21.
Baptist Theological Institute of Bucharest

STRĂINESCU, Ioan; ARDELEAN, Ben-Oni. “Înființarea unei organizații neguvernamentale – ONG, susținută de Biserică.“ / “Establishing A Not for Profit Organization Supported by the Church.“ Jurnal teologic 5 (2006): 22-42.
Baptist Theological Institute of Bucharest; Baptist Theological Institute of Bucharest

MĂRTINCĂ, Isidor. “Locul și rolul creștinului într-o lume indiferentă din punct de vedere religios.“ / “The Place and the Role of the Christian in a World Not Interested in Religion.“ Jurnal teologic 5 (2006): 43-66.
School of Roman-Catholic Theology, University of Bucharest

SABOU, Sorin. “Moartea față de Lege – spre o nouă hermeneutică.“ / “Death to the Law – Towards a New Hermeneutic.“ Jurnal teologic 5 (2006): 67-78.
Baptist Theological Institute of Bucharest

GHERMAN, Daniel. “Elemente cochmatice în textele Vechiului Testament.“ / “Comatic Elements in Old Testament Texts.“ Jurnal teologic 5 (2006): 79-86.
Baptist Theological Institute of Bucharest

TATU, Silviu. “Vis și vedenie în tradiția biblică și orientală.“ / “Dream and Vision în Biblical and Oriental Traditions.“ Jurnal teologic 5 (2006): 87-98.
Pentecostal Theological Institute of Bucharest

DUMITRAȘCU, George. “Criticismul și hermeneutica feministă.“ / “Criticism and Feminist Hermeneutics.“ Jurnal teologic 5 (2006): 99-109.
Regents College, Vancouver BC

COLDA, Teodor. “Mesianismul în perioada romană.“ / “Messianism in the Roman Period.“ Jurnal teologic 5 (2006): 110-129.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BABAN, Octavian. “Reflecții asupra locului Bibliei și a traducerilor ei în mărturia și viața Bisericii Baptiste.“ / “Reflections on the Place of the Bible and its translations în the witness and life of the Baptist Church.“ Jurnal teologic 5 (2006): 130-139.
Baptist Theological Institute of Bucharest

Jurnal teologic 5 (2006) can be viewed here.