Monthly Archives: November 2004

Jurnal teologic 3 (2004)

TALPOȘ, Vasile. “Consacrare și perspectivă.“ / “Consacration and Perspective.“ Jurnal teologic 3 (2004): 4-20. Baptist Theological Institute of Bucharest BUNACIU, Otniel Ioan. “Origini ale mișcării baptiste – secolul al XVII-lea.“ / “Origins of the Baptist Movement – sec. XVII.“ Jurnal teologic 3 (2004): 21-30. School of Baptist Theology, University of Bucharest STRĂINESCU, Ioan. “Argumente în […]