Jurnal teologic 22.2 (2023)

Amiel DRIMBE, Instruire pe calea vieții: Scurtă introducere în conținutul și teologia Didahiei. Jurnal teologic Vol 22, Nr 2 (2023): 5-31. Abstract The Didache, an

Read More »

Jurnal teologic 22.1 (2023)

Octavian BABAN, The Complexity of Social Identity and the ‘We’ Groups in Acts: Its Theology and Relevance for Contemporary Christians. Jurnal teologic Vol 22, Nr

Read More »

Jurnal teologic 21.3 (2022)

Corin MIHĂILĂ, The Bodily Resurrection of Jesus. An Argument beginning from First Corinthians 15. Jurnal teologic Vol 21, Nr 3 (2022): 9-31. Emanuel University of

Read More »

Jurnal teologic 21.2 (2022)

Sorin BĂDRĂGAN, Ispite subtile din viața credinciosului: O abordare expozitiv-teologică a ispitirii lui Isus din Matei 4:1–11 / Subtle Temptations in the Life of the

Read More »

Jurnal teologic 21.1 (2022)

Amiel DRIMBE, Scriptura și ziarul: receptarea versiunilor Dumitru Cornilescu de către ortodocșii din România în primii ani de la publicare (1920-1926), Jurnal teologic Vol 21,

Read More »

Jurnal teologic 20.3 (2021)

Adrian-Daniel STUPAR, Abordarea integrativă a consilierii pastorale. O privire de ansamblu / The Integrative Approach of Pastoral Counseling. An Overview. Jurnal teologic Vol 20, Nr

Read More »