Monthly Archives: November 2016

Jurnal teologic 15.2 (2016)

BARTOȘ, Emil. ‘Între declarație și devenire. Doctrina despre justificarea prin credință în teologia lui Jean Calvin și Dumitru Stăniloae. / Between Declaration and Becoming. The Doctrine of Justification by Faith in the Theology of Jean Calvin and Dumitru Stăniloae.’ Jurnal teologic Vol 15, Nr 2 (2016): 5-31. Abstract This study is focused on the Christian […]