Monthly Archives: November 2007

Jurnal teologic 6 (2007)

MARIȘ, Daniel. “Aspecte majore ale teologiei creației în teologia ortodoxă, catolică și protestantă.“ / “Major Aspects of the Theology of Creation in Orthodox, Catholic and Protestant Theology.“ Jurnal teologic 6 (2007): 5-42. Baptist Theological Institute of Bucharest STRĂINESCU, Ioan. “Despre înțelepciune.“ / “About Wisdom.“ Jurnal teologic 6 (2007): 43-56. Baptist Theological Institute of Bucharest SABOU, […]