Jurnal teologic 6 (2007)

MARIȘ, Daniel. “Aspecte majore ale teologiei creației în teologia ortodoxă, catolică și protestantă.“ / “Major Aspects of the Theology of Creation in Orthodox, Catholic and Protestant Theology.“ Jurnal teologic 6 (2007): 5-42.
Baptist Theological Institute of Bucharest

STRĂINESCU, Ioan. “Despre înțelepciune.“ / “About Wisdom.“ Jurnal teologic 6 (2007): 43-56.
Baptist Theological Institute of Bucharest

SABOU, Sorin. “Romani 1.1-7 – Prezentarea apostolului și salutul pentru cei din Roma.“ / “Romans 1.1-7 – Introduction of the Apostle and His Greeting to those in Rome.“ Jurnal teologic 6 (2007): 57-66.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BABAN, Octavian. “Note exegetice asupra expresiei kata ten taxin în Epistola către Evrei.“ / “Exegetical Notes On kata ten taxin în the Letter to the Hebrews.“ Jurnal teologic 6 (2007): 67-80.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BÂLC, Samuiel. “Fundamentarea biblică a doctrinei despre Sfânta Treime.“ / “The Biblical Foundation of the Doctrine of the Holy Trinity.“ Jurnal teologic 6 (2007): 81-124.
Baptist Theological Institute of Bucharest

HANDARIC, Claudiu. “Evaluare critică a hermeneuticii poziției reformate versus cea dispensaționalistă în interpretarea profețiilor biblice cu privire la rolul viitor al Israelului național în planul lui Dumnezeu.“ / “A Critical Evaluation of the Reformed Hermeneutics and Dispensational Hermeneutics in Their Understanding of the Future Role of Israel în the Plan of God.“ Jurnal teologic 6 (2007): 125-146.
Holy Trinity Baptist Church, Baia Mare, RO

COLDA, Teodor Ioan. “Semnificații antice și curente descoperite în pericopa Vaiera, și importanța lor ca bază a întâlnirii iudeo-creștine într-o posibilă discuție despre mântuire.“ / “Ancient and Current Semnifications Discovered in the Vaierea Text, and Their Importance as Basis for a Judaeo Christian Discussion on Salvation.“ Jurnal teologic 6 (2007): 147-178.
Baptist Theological Institute of Bucharest