Jurnal teologic 7 (2008)

KIRK, J. Andrew. “Bringing Good News to the Poor.“ Jurnal teologic 7 (2008): 4-34.
University of Birmingham, UK

SABOU, Sorin. “Cristos ca εικων al Dumnezeului nevăzut (Col. 1:15).“ / “Christ as εικων of the Unseen God (Col. 1:15).“ Jurnal teologic 7 (2008): 35-42.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BABAN, Octavian. “Analiza narativă și discursivă în antropologia Noului Testament.“ / “Narrative and Discourse Analysis in New Testament Anthropology.“ Jurnal teologic 7 (2008): 43-60.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BÂLC, Samuiel. “Doctrina Sfintei Treimi în Biserica de răsărit și apus în perioada patristică.“ / “The Doctrine of the Holy Trinity in the Eastern and Western Church în the Church Fathers Era.“ Jurnal teologic 7 (2008): 61-85.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BĂDRĂGAN, Sorin. “Studiu comparativ al ecleziologiilor luterană, reformată, și anabaptistă.“ / “A Comparative Study of the Lutheran, Reformed and Anabaptist Eclesiology.“ Jurnal teologic 7 (2008): 86-134.
School of Baptist Theology, University of Bucharest

FLORESCU, Florin. “Design și semnificație în creația lui Dumnezeu.“ / “Design and Significance in God’s Creation.“ Jurnal teologic 7 (2008): 135-150.
Bethany Baptist Theological High school, Sibiu, RO

GHIOANCĂ, Constantin. “Evanghelizare relațională.“ / “Relational Evangelism.“ Jurnal teologic 7 (2008): 151-168.
Baptist Theological Institute of Bucharest

COLDA, Teodor Ioan. “Înspre of teologie a Exodului în Evanghelia după Ioan.“ / “Towards a Theology of Exodus in the Gospel of John.“ Jurnal teologic 7 (2008): 169-210.
Baptist Theological Institute of Bucharest

VANCEA, Florin. “Mesajul predicatorului și predicatorul mesajului.“ / “The Message of the Preacher and the Preacher of the Message.“ Jurnal teologic 7 (2008): 211-218.
Bethel Romanian Baptist Church, Hollywood FL

Jurnal teologic 7 (2008) can be viewed here.