Jurnal teologic 3 (2004)

TALPOȘ, Vasile. “Consacrare și perspectivă.“ / “Consacration and Perspective.“ Jurnal teologic 3 (2004): 4-20.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BUNACIU, Otniel Ioan. “Origini ale mișcării baptiste – secolul al XVII-lea.“ / “Origins of the Baptist Movement – sec. XVII.“ Jurnal teologic 3 (2004): 21-30.
School of Baptist Theology, University of Bucharest

STRĂINESCU, Ioan. “Argumente în favoarea teoriei științifice a proiectării inteligente a universului.“ / “Arguments for Intelligent Design Scientific Theory.“ Jurnal teologic 3 (2004): 31-37.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BARTOȘ, Emil. “Între deșert și cetate – o examinare istorico-dogmatică a monahismului primar.“ / “Between Desert and City – A Historic-Dogmatic inquiry of Early Monasticism.“ Jurnal teologic 3 (2004): 38-62.
School of Baptist Theology, University of Bucharest

BABAN, Octavian. “Fundamentele culturale ale Căii.“ / “The Cultural Foundations of the Way.“ Jurnal teologic 3 (2004): 63-78.
Baptist Theological Institute of Bucharest

GHERMAN, Daniel. “Motivul elementelor de vestimentație în cartea Estera.“ / “The Clothes Motifs in the book of Esther.“ Jurnal teologic 3 (2004): 79-94.
Baptist Theological Institute of Bucharest

SABOU, Sorin. “Comunitatea creștină ca răspuns apologetic în postmodernitate.“ / “The Christian Community as An Apologetic Answer in Postmodernity.“ Jurnal teologic 3 (2004): 95-99.
Baptist Theological Institute of Bucharest

Jurnal teologic 3 (2004) can be viewed here.