Jurnal teologic 2 (2003)

BUNACIU, Ioan D. “Providența divină în viața mea: timpul mărturisirilor.“ / „Divine Providence în My Life: Confessions Time.“ Jurnal teologic 2 (2003): 7-52.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BOINGEANU, Cornel. “Imago Dei – Persoana umană în oglindirea trinității divine.“ / „Imago Dei – The Human Person Reflecting the Divine Trinity.“ Jurnal teologic 2 (2-3): 53-82.
School of Baptist Theology, University of Bucharest

STRĂINESCU, Ioan. “Contribuții la bazele creaționismului științific.“ / „Contributions to the Foundations of Scientific Creationism.“ Jurnal teologic 2 (2003): 83-106.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BABAN, Octavian. “Limbajul treimic și teologia disciplinei în Evanghelia după Matei.“ / „Trinitarian Language and Theology of Discipline in the Gospel of Matthew.“ Jurnal teologic 2 (2003): 107-125.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BÂLC, Samuiel. “Importanța doctrinei despre Sfânta Treime în definirea unor înțelegeri despre misiunea Bisericii creștine.“ / „The Importance of the Doctrine of the Holy Trinity for Defining Some Understandings About the Church’s Mission.“ Jurnal teologic 2 (2003): 126-171.
Baptist Theological Institute of Bucharest

SABOU, Sorin V. “Cristologie și viața comunității: Observații din Epistola către coloseni.“ / “Christology and the Life of Community: Observations from Colossians.“ Jurnal teologic 2 (2003): 172-177.
Baptist Theological Institute of Bucharest

GHERMAN, Daniel. “Estera 4:14, Mimmâqôm ‘achêr: „Din altă parte“ sau „într-un alt loc“?“ / “Esther 4:14, Mimmâqôm ‘achêr: ‘From Somewhere’ or ‘To Another Place’? Jurnal teologic 2 (2003): 178-190.
Baptist Theological Institute of Bucharest

GHERMAN, Daniel. “Paul Dan, Adevărul despre mișcarea adventistă (Editura Alfa-Omega: București, 2002). Recenzie carte.“ / “Paul Dan, The Truth About the Seventh Day Adventists (Editura Alfa-Omega: București, 2002). Book Review.“ Jurnal teologic 2 (2003): 191-192.
Baptist Theological Institute of Bucharest

GHERMAN, Daniel. “Octavian Baban, Incursiune în istoria și teologia Noului Testament (The Bible League: București, 2004). Recenzie carte.“ / “Survey of History and New Testament Theology (The Bible League: București, 2004). Book Review.“ Jurnal teologic 2 (2003): 192-193.
Baptist Theological Institute of Bucharest

Jurnal teologic 2 (2003) can be viewed here.