Jurnal teologic 1 (2002)

GHERMAN, Daniel. “Roade confirmate de timp în așteptarea veșniciei: interviu cu profesor dr. Vasile Talpoș.” / “Fruits Confirmed in Time Waiting for Eternity; Interview with Prof. Dr. Vasile Talpoș.” Jurnal teologic 1 (2002): 4-18.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BUNACIU, Otniel Ioan. “Natura și Harul în înțelegerea lui Thomas Aquinas.” / “Nature and Grace According to Thomas Aquinas.” Jurnal teologic 1 (2002): 19-29.
School of Baptist Theology, University of Bucharest

BABAN, Octavian. “Teoriile eleniste are reprezentării istorice-literare (mimesis) și stilul narativ al evanghelistului Luca.” / “The Hellenistic Theories of the Historical-Literary Representation (Mimesis) and The Narrative Style of Luke the Evangelist.” Jurnal teologic 1 (2002): 30-41.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BOINGEANU, Cornel. “Paradigma academică a misiunii creștine contemporane.” / “The Academic Paradigm of Contemporary Christian Mission.” Jurnal teologic 1 (2002): 42-53.
School of Baptist Theology, University of Bucharest

SABOU, Sorin V. “Cristos în moartea sa: centrul focal al dreptății mântuitoare a lui Dumnezeu în Romani 3.24-25.” / “Christ in His Death: The Focal Point of the Saving Righteousness of God in Romans 3.24-25.” Jurnal teologic 1 (2002): 54-63.
Baptist Theological Institute of Bucharest

GHERMAN, Daniel. “Imagologia sacră – o propunere de studiu a Sfintelor Scripturi.” / “The Sacred Imagology – A Proposal for the Study of the Holy Scripture.” Jurnal teologic 1 (2002): 64-72.
Baptist Theological Institute of Bucharest

BÂLC, Samuiel. “O rezolvare trinitară a dualității dintre existența umană ca și individualitate și existența umană în cadrul comunității.” / “A Trinitarian Solution for The Duality Between the Human Existence as Individuality and the Human Existence în Community.” Jurnal teologic 1 (2002): 73-85.
Baptist Theological Institute of Bucharest

TALPOȘ, Vasile. “Predici ocazionale.” / “Sermons for Different Ocasions.” Jurnal teologic 1 (2002): 86-97.
Baptist Theological Institute of Bucharest

MARIȘ, Daniel. “Vasile Talpoș, Studiu Introductiv în Legea, Istoria și Poezia Vechiului Testament (Bucharest: Editura Didactică și Pedagogică, 1999). Recenzie carte.” / “Vasile Talpoș, Introduction to the Law, History and Poetry of Old Testament. (Editura Didactică and Pedagogică, Bucharest: Editura Didactică și Pedagogică, 1999). Book Review.” Jurnal teologic 1 (2002): 98-99.
Baptist Theological Institute of Bucharest

GHERMAN, Daniel. “Ioan Bunaciu, Exegeza Textelor Biblice Controversate (București: Editura Universității din București, 1999). Recenzie de carte.” / “Ioan Bunaciu, The Exegesis of the Controversial Biblical Texts (București: Editura Universității din București, 1999). Book Review.” Jurnal teologic 1 (2002): 99-100.
Baptist Theological Institute of Bucharest

GHERMAN, Daniel. “Otniel Ioan Bunaciu, Între vremuri: O prezentare a vieții lui Karl Barth și o introducere în teologia Cuvântului (București: Editura Dortea, 1999). Recenzie de carte.” / “Between the Times: A Presentation of Karl Barth’s Life and An Introduction in the Theology of the Word.” Jurnal teologic 1 (2002): 100-101.
Baptist Theological Institute of Bucharest